I/Oエキスパンダ

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
 • すべて
 • 当日出荷可能
 • 1日以内
 • 4日以内
 • 5日以内
 1. 1

Loading...

メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
実装タイプ
I/O数
動作周波数
データ通信インターフェイス
供給電圧

  【Microchip】 I/Oエキスパンダ

   【テキサスインスツルメンツ】 I/Oエキスパンダ

    【NXP】 I/Oエキスパンダ

     【Intersil】 I/Oエキスパンダ

      【Cypress】 I/Oエキスパンダ

       【Maxim Integrated】 I/Oエキスパンダ

        【ローム】 I/Oエキスパンダ

         【Exar】 I/Oエキスパンダ

          【STMicroelectronics】 I/Oエキスパンダ

           【Semtech】 I/Oエキスパンダ

            NXP, I/Oエキスパンダ 400kHz, 24-Pin TSSOP

             【Analog Devices】 I/Oエキスパンダ

              【フェアチャイルド】 I/Oエキスパンダ

               【オンセミコンダクター】 I/Oエキスパンダ

                【Silicon Laboratories】 I/Oエキスパンダ

                 【Skyworks Solutions】 I/Oエキスパンダ

                  【Diodes】 I/Oエキスパンダ

                   NXP, I/Oエキスパンダ, I2C、SMBus 400kHz, 8-Pin SOIC

                    NXP, I/Oエキスパンダ, I2C 400kHz, 8-Pin SOIC

                    メーカー

                    Microchip

                    テキサスインスツルメンツ

                    NXP

                    Intersil

                    Cypress

                    Maxim Integrated

                    ローム

                    Exar

                    STMicroelectronics

                    Semtech

                    NXP

                    Analog Devices

                    フェアチャイルド

                    オンセミコンダクター

                    Silicon Laboratories

                    Skyworks Solutions

                    Diodes

                    NXP

                    NXP

                    シリーズ名

                    【Microchip】 I/Oエキスパンダ

                    【テキサスインスツルメンツ】 I/Oエキスパンダ

                    【NXP】 I/Oエキスパンダ

                    【Intersil】 I/Oエキスパンダ

                    【Cypress】 I/Oエキスパンダ

                    【Maxim Integrated】 I/Oエキスパンダ

                    【ローム】 I/Oエキスパンダ

                    【Exar】 I/Oエキスパンダ

                    【STMicroelectronics】 I/Oエキスパンダ

                    【Semtech】 I/Oエキスパンダ

                    NXP, I/Oエキスパンダ 400kHz, 24-Pin TSSOP

                    【Analog Devices】 I/Oエキスパンダ

                    【フェアチャイルド】 I/Oエキスパンダ

                    【オンセミコンダクター】 I/Oエキスパンダ

                    【Silicon Laboratories】 I/Oエキスパンダ

                    【Skyworks Solutions】 I/Oエキスパンダ

                    【Diodes】 I/Oエキスパンダ

                    NXP, I/Oエキスパンダ, I2C、SMBus 400kHz, 8-Pin SOIC

                    NXP, I/Oエキスパンダ, I2C 400kHz, 8-Pin SOIC

                    通常価格

                    102円~

                    数量別スライド値引

                    64円~

                    数量別スライド値引

                    27円~

                    数量別スライド値引

                    776円~

                    数量別スライド値引

                    1,181円~

                    数量別スライド値引

                    212円~

                    数量別スライド値引

                    693円

                    数量別スライド値引

                    437円~

                    数量別スライド値引

                    717円~

                    数量別スライド値引

                    66円~

                    数量別スライド値引

                    334円

                    176円~

                    数量別スライド値引

                    609円

                    数量別スライド値引

                    697円~

                    数量別スライド値引

                    763円

                    数量別スライド値引

                    619円

                    数量別スライド値引

                    672円~

                    数量別スライド値引

                    223円

                    526円

                    通常出荷日 在庫品1日目~
                    当日出荷可能
                    在庫品1日目~
                    当日出荷可能
                    1日目~ 1日目~ 4日目 在庫品1日目~
                    当日出荷可能
                    1日目 1日目~ 4日目 4日目 5日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 4日目 1日目 1日目
                    実装タイプ表面実装 / スルーホール表面実装 / スルーホール表面実装表面実装 / スルーホール表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装-表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装表面実装--
                    I/O数8 ~ 164 ~ 244 ~ 402420 ~ 604 ~ 2888 ~ 1616 ~ 248 ~ 16-18816874 ~ 16--
                    動作周波数100 kHz / 400 kHz / 1.7 MHz / 3.4 MHz / 4MHz / 10 MHz100 kHz / 400 kHz / 1 MHz / 26 MHz100 kHz / 400 kHz / 1 MHz / 5MHz-100 kHz100 kHz / 400 kHz / 26 MHz / その他400 kHz400 kHz / 26 MHz400 kHz400 kHz-400 kHz400 kHz100 kHz / 400 kHz400 kHz-400 kHz / 1 MHz--
                    データ通信インターフェイスCAN(1線式) ~ SPII2C ~ MIPI?RFFEI2C ~ SPIシリアルパラレルI2C1線 ~ SPII2CI²C、SMBus ~ SPII2CI²C-I2CI2CI2C、SMBusI²C、SPIシリアルI²C ~ SMBus--
                    供給電圧1.8V~5.5V ~ 2.75V~5.5V1.65V~3.6V ~ 4.5V~5.5V1.1V~3.6V ~ 4.5V~5.5V4.5V~5.5V3V ~ 5.25V1.7V~5.5V ~ 2.8V~5.25V1.65V~3.6V1.65V~3.6V1.65V~1.95V ~ 1.65V~3.6V1.2V~3.6V ~ 1.425V~3.6V-1.65V~3.6V1.65V~4V1.65V~5.5V ~ 2.3V~5.5V3V~3.6V1.8V~5.5V2.3V~5.5V--
                    1. 1

                    I/Oエキスパンダに関連するカテゴリ

                    I/Oエキスパンダに関連する通販・販売特集