SRAM

表示件数
30件
45件
60件
並び替え
出荷日
 • すべて
 • 1日以内
 • 4日以内
 1. 1
メーカー
シリーズ名
通常価格
通常出荷日
メモリタイプ
メモリサイズ、構成
インターフェイス
最高クロック周波数
供給電圧(範囲)

  【Cypress】 SRAM

   【Microchip】 SRAM

   メーカー

   Cypress

   Microchip

   シリーズ名

   【Cypress】 SRAM

   【Microchip】 SRAM

   通常価格

   788円~

   数量別スライド値引

   589円~

   数量別スライド値引

   通常出荷日 1日目~ 1日目~
   メモリタイプSRAM - デュアルポート、MoBL / SRAM - デュアルポート、同期 / SRAM - デュアルポート、非同期 / SRAM - 同期 / SRAM - 同期QDR II / SRAM - 同期、DDR II / SRAM - 同期、DDR II+ / SRAM - 同期、QDR II+ / SRAM - 非同期 / SRAM - 同期、DDRSRAM
   メモリサイズ、構成1M(64K x 16) ~ 576K(64K x 9)1M(128Kx8) ~ 512K(64Kx8)
   インターフェイスパラレルSPIシリアル
   最高クロック周波数7.5ns ~ 633MHz20MHz
   供給電圧(範囲)1.42 V~1.58 V、1.7 V~1.9 V / 1.65 V~2.25 V / 1.7 V~1.9 V / 1.8 V~3.3 V / 2.2 V~3.6 V / 2.2 V~3.7 V / 4.5 V~5.5 V1.7 V~1.95 V / 1.7 V~2.2 V / 2.5 V~5.5 V / 2.7 V~3.6 V

   Loading...

   1. 1

   SRAMに関連するカテゴリ